Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin

Auteur: Marcel Zwart

X Het Rad Van Fortuin is een mooie kaart om het nieuwe seizoen in te luiden. Zij gaat namelijk over het vinden van de juiste mix van passie, inzet, zelfkennis en overzicht.

Bij de meeste tarotspellen zie je een rad met drie figuren afgebeeld. Je kunt deze figuren als zelfstandige wezens beschouwen, waarvan er een superieur is, de tweede de ondergang tegemoet lijkt te gaan en de derde juist in opkomst is. Het past echter beter bij het mensbeeld dat sinds de laatste eeuwen contouren krijgt om de drie figuren te zien als onszelf in verschillende situaties en levensfasen. Hoe ga je om met overgangsfasen, met mee- en tegenvallers, met nieuwe kansen en uitdagingen. Geniet je van succes zonder hoogmoedig te worden, kun je zonder slachtofferhouding met falen omgaan?

In teksten over deze kaart wordt er dikwijls op gewezen dat het de kunst is om in het centrum van het wiel te vertoeven, hetgeen je door middel van meditatie voor elkaar kunt krijgen. Zo ontwikkel je de innerlijke rust die nodig is om niet door het minste of geringste van slag te raken. Het oogmerk van meditatie is niet om je aan het wereldse leven te onttrekken, maar om juist met meer zelfvertrouwen de wereld in te gaan en daar je individualiteit te ontwikkelen door verantwoordelijkheid te nemen. Als je wilt slagen dan zul je enig risico moeten nemen. Dat is de eerste uitdaging. Maar wanneer je je doel bereikt hebt kom je voor de tweede uitdaging te staan, en dat is om het succes te vieren en de winst royaal te delen. Alleen zo investeer je in jezelf en in het grotere geheel. Dit is een gegeven en geen moreel voorschrift. Per slot van rekening: “als het getij verloopt moet je de bakens verzetten”.

De Nederlandse astroloog Thierens verbindt X Het Rad van Fortuin met het astrologische teken Steenbok. Het teken Steenbok heeft met alle grote instituten te maken, zoals staten, banken en kerken. Sinds zo’n anderhalf jaar geleden de planeet Pluto zijn entree in de Steenbok deed, zien we dat al die grote, schijnbaar onaantastbare instellingen op hun grondvesten staan te trillen. Banken vallen om, landen gaan failliet. De katholieke kerk blijkt er een twijfelachtige spirituele en seksuele moraal op na te houden. Natuurlijk doet men uiterlijk verwoede pogingen om alles weer te repareren, maar hoe zeker kunnen we zijn over blijvende kwaliteits¬verbetering? In het licht van de ontwikkelingen van de laatste jaren is de visie van de Voyager Tarot frappant. In dit spel neemt Het Rad van Fortuin een centrale plaats in, met als belangrijk symbool de achtbaan, die erop wijst dat het leven een spel is en een avontuur. Wie niet waagt die niet wint. Grote instituten als kerk en politieke partijen zijn mensenwerk, zij hebben niet het eeuwige leven. Banken hebben wel gewaagd én gewonnen, maar niet uitgedeeld. (Plichtmatige winstdeling met de aandeelhouders is niet hetzelfde als vrij en feestelijk aan de wereld teruggeven.) Toen het even tegenzat was alle reserve snel op. Dus stel niet teveel vertrouwen in deze instellingen, let op je intuïtieve ingevingen en blijf in beweging. Stel je passie centraal in je keuzes en beschouw bankgarantie als tijdelijk, dan zul je succes met vreugde en tegenvallers met veerkracht tegemoet kunnen gaan.

Naschrift   –   ter overweging: Het Rad duidt erop, dat ons leven meer lotsbepaald is dan we denken. We denken wel dat we zelf kiezen, maar wie is dat zelf? Anderzijds: we denken soms wel dat het lot zich met volledige willekeur aan ons voltrekt, maar daar hebben we onbewust wel degelijk zelf de hand in gehad. Wederom roept dit de vraag op wie dat verborgen zelf dan wel is.

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot Tarotkundige van Stichting de Ster.

Meer gegevens vindt op zijn website: www.voyagertarot.nl