Raad van Bestuur

Elly Spronk – Voorzitter

Al heel lang was ik geïnteresseerd in theologie, filosofie en occulte wetenschappen. Mijn overgrootvader was in zijn tijd al bezig met healen (strieken zoals ze dat in de Achterhoek noemden). De verhalen daarover hebben mij altijd geboeid. Rond 1980 nam ik deel aan een gespreksgroep. Daar kwamen later 2 dames bij, die met kaarten werkten. Het waren hoogbegaafde vrouwen, die mij hebben geïnspireerd me verder te verdiepen in het werken met o.a. de Tarot. Om deze verdieping te verkrijgen, heb ik daarvoor een beroepsopleiding gevolgd. Cursussen die ik eveneens heb gevolgd zijn: Pentalogie, Bijbelstudies, Kleurentherapie, Numerologie en Astrologie. Sinds mei 1996 ben ik werkzaam als docent bij Stichting de Ster.

Betsie Beusink – Bestuurslid

Betsie Beusink heeft al haar hele leven een warme belangstelling voor het wel en wee van plant, dier en mens, oftewel voor de eenheid van de schepping. Vanuit deze gedachte en jarenlange contacten met Otti Beekhuis en Elly Spronk, heeft zij haar medewerking verleend aan de oprichting van De Ster. Zij is de stille kracht op de achtergrond, die er mede voor zorgt dat alles goed kan blijven functioneren.

 

Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies met de navolgende leden:

Mevrouw mr. M.P.H. Sanders : Advocaat

Mevr. Mr. M.P.H. Sanders, die 11 jaar geleden als advocaat op het Tableau werd ingeschreven en sinds 4 jaar een eigen praktijk heeft, treedt als personen – en familierechtadvocaat op namens diverse Blijf van mijn Lijfhuizen. Om mediator van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) te worden, moet je minimaal vier jaar advocaat zijn, gespecialiseerd in familie- en personenrecht en ruime ervaring met echtscheidingen hebben. Als mediators van VFAS zijn we eveneens getraind in conflictbeheersingtechnieken, methodisch onderhandelen en communicatievaardigheden, zoals actief luisteren, vragen stellen en het letten op non-verbale communicatie.

De heer R.H.M. van Velzen : Paranormaal Therapeut

Mijn naam is René van Velzen. Ik ben paranormaal therapeut in Holten en voer al meer dan vijfentwintig jaar een praktijk. Vanaf het ontstaan van stichting “De Ster” ben betrokken bij de Ster, als adviseur, het maken van het drukwerk voor de opleidingen e.d. en bij sommige examens als gecommitteerde. Als adviseur wordt ik soms betrokken bij vragen waarvoor niet direct een oplossing voorhanden is en waarbij een nuchter advies belangrijk kan zijn. Voor het blad “Inzicht” dat via “De Ster” tot stand is gekomen en vier maal per jaar verschijnt, heb ik de verantwoordelijkheid voor de opmaak van het blad en de opmaak van de advertenties.

De heer P. Kolff : Manager

Paul Kolff (60-er) was directeur-eigenaar van K+V interimmanagement en K+V Management Search, landelijk werkende en bekende bureaus. Op dit moment is hij interimmanager en bedrijfsadviseur bij vnl. familiebedrijven, waarbij in het bijzonder aandacht besteed aan opvolgingsvraagstukken en herstructurering van organisaties. Daarnaast is hij bestuurslid van meerdere organisaties in de gezondheidszorg en welzijnsorganisaties.

De heer B. van Keulen

Per heden heeft de heer B. van Keulen van Administratie en Belastingadviesbureau Van Keulen de werkzaamheden van de heer Stapelbroek overgenomen.
De heer Van Keulen is een collega van de heer Stapelbroek. Wij zijn heel blij dat hij de werkzaamheden wil overnemen.

De heer H. Ramautar