Opleidingen: Beroepsopleiding tot Tarotkundige en Meesterschap in Tarot 2022-2023

In de Tweejarige beroepsopleiding tot Tarotkundige zal het uitdieping en verbinden van de tarot kaarten met numerologie en astrologie plaatsvinden. Gewerkt zal worden met de kaarten van Rider Waite.

Therapeutische basisvaardigheden, nodig voor een anamnese, duiding en advisering, zal aan de orde komen. Ook beroepscode en ethiek zijn vakken die gedoceerd worden om competenties voor Tarotkundigen op dit gebied te verwerven. Toetsing van de hierboven genoemde vakken, vindt plaats door middel van schriftelijke examens en presentaties in de lessen.

Gedurende het tweede jaar van de opleiding zullen er mentoren worden aangewezen, die de studenten zullen begeleiden.

Deze erkende beroepsopleiding zal worden afgerond met het schrijven van een scriptie en het doen van een praktijkexamen d.m.v. het leggen van een Keltisch kruis.
Deze opleiding wordt gegeven door zeer ervaren docenten.

Wij zijn eveneens gestart met opleiding Meesterschap in Tarot. Hierin komen onderwerpen aan de orde, die een wezenlijke verdieping geven in het werken met de Tarot en aanverwante disciplines.

Prospectussen:

 

Beroepsopleiding tot Tarotkundige 2022-2023 

Jaar 1:

Jaar 1 bestaat uit het volgen van de opleiding “De tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording”.  Deze bestaat uit 14 dagen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving: https://www.dester.org/opleidingen/tarot-bewustwording/

Start: 17-09-2022

 

 

Jaar 2:

Toelatingscriteria tweede jaar van de erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige

  • via intakegesprek
  • basiskennis van de kaarten van de Grote en Kleine Arcana zoals gegeven bij  “De Ster” in: “De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording”, of vergelijkbaar niveau

Start: 18-09-2022

Studiekosten

De studiekosten zijn voor het eerste jaar Beroepsopleiding tot Tarotkundige:

€ 1195,00 ineens of per keer  € 90— .(14x)

De studiekosten zijn voor het tweede jaar Beroepsopleiding tot Tarotkundige:

€ 1495,00 ineens of per keer € 110,00. (14 x)

Inclusief examengeld + diploma uitreiking

 

Prospectus jaar 1 en 2 erkende Beroepsopleiding tot TarotkundigeTweejarige opleidingsboekje 2022 2023

Inschrijfformulier:

AANMELDINGSFORMULIER beroepsopleiding 2022 2023

 

 

Meesterschap in Tarot vindt geen doorgang in 2022-2023