Opleidingen: Beroepsopleiding tot Tarotkundige en Meesterschap in Tarot

In deze beroepsopleiding zal het uitdieping en verbinden van de tarot kaarten met numerologie en astrologie plaatsvinden. Gewerkt zal worden met de kaarten van Rider Waite.

Therapeutische basisvaardigheden, nodig voor een anamnese, duiding en advisering, zal aan de orde komen. Ook beroepscode en ethiek zijn vakken die gedoceerd worden om competenties voor Tarotkundigen op dit gebied te verwerven. Toetsing van de hierboven genoemde vakken, vindt plaats door middel van schriftelijke examens en presentaties in de lessen.

Gedurende het tweede jaar van de opleiding zullen er mentoren worden aangewezen, die de studenten zullen begeleiden.

Deze erkende beroepsopleiding zal worden afgerond met het schrijven van een scriptie en het doen van een praktijkexamen d.m.v. het leggen van een Keltisch kruis.
Deze opleiding wordt gegeven door zeer ervaren docenten.

Dit lesjaar zijn wij eveneens gestart met de Master Class.

Jaar 1:

Jaar 1 bestaat uit het volgen van de opleiding “De tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording”.  Deze bestaat uit 14 dagen.

Klik hier voor meer informatie: https://www.dester.org/opleidingen/tarot-bewustwording/

Jaar 2:

Toelatingscriteria tweede jaar van de erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige

  • via intakegesprek
  • basiskennis van de kaarten van de Grote en Kleine Arcana zoals gegeven bij  “De Ster” in: “De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording”, of vergelijkbaar niveau

Start: 22-09-2019

Meesterschap in Tarot

Toelatingscriteria tweede jaar van de erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige

  • via intakegesprek
  • Gevolgde opleiding erkende Beroepsopleiding tot Tarotkundige of vergelijkbaar niveau.

Start jaar 1 Meesterschap: 29-09-2019

Start jaar 2 Meesterschap: 15-09-2019

 

Studiekosten

De studiekosten zijn voor het eerste jaar Beroepsopleiding tot Tarotkundige:

€ 895,00 ineens of per keer  € 70— .(14x)

De studiekosten zijn voor het tweede jaar Beroepsopleiding tot Tarotkundige:

€ 1595,00 ineens of per keer € 110,00. (15 x)

Inclusief examengeld + diploma uitreiking

 

Studiekosten Master Class jaar 1

De studiekosten voor de Master Class, jaar 1:

€ 1295,00 ineens of per keer € 120,00. (11 x)

 

Studiekosten Master Class jaar 2

De studiekosten voor de Master Class, jaar 1:

€ 1295,00 ineens of per keer € 120,00. (11 x)

 

Bij aanvang van de cursus dienen drie lesdagen vooruit betaald te worden indien wordt gekozen voor betaling in termijnen. Deze zullen aan het eind van de cursus worden verrekend. Indien u per lesdag betaald is alleen contante betaling mogelijk.

NB. Genoemde prijzen  en volgorde lesrooster onder voorbehoud!!!

Lesrooster

Rooster erkende beroepsopleiding tot tarotkundige jaar 1  (2019 2020)  : https://www.dester.org/opleidingen/tarot-bewustwording/

Rooster erkende beroepsopleiding tot tarotkundige jaar 2 (2019 2020): Rooster jaar 2

Rooster Master Class Meesterschap in Tarot, Jaar 1 (2019-2020): Prospectus en lesrooster Meesterschap in Tarot

Inschrijfformulieren:

Jaar 1 en 2 erkende beroepsopleiding tot tarotkundige: Rooster jaar 2

Master Class:  AANMELDINGSFORMULIER Meesterschap in Tarot 2019 2020