Workshops

1. Harmonieuze werksfeer (met kleurenanalyse)

ster-beeldmerk Waarom werken sommige medewerkers goed samen, terwijl anderen met elkaar strijd aangaan of juist niet in actie lijken te komen? Volgens de Kleurenleer van Goethe is er een relatie is tussen de voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen. U en uw medewerkers leren welke ‘kleurcombinaties’ voor harmonie zorgen en welke voor activiteit. Inzicht in eigen vaardigheden, mogelijkheden en valkuilen zorgt voor meer begrip en een verbeterde samenwerking. De toegevoegde waarde van de Tarot is dat het handreikingen kan geven, hoe de samenwerking tussen collega’s kan worden verbeterd en ‘blinde vlekken’ op tafel kan leggen.

 

2. Balans in de organisatie (met Pentalogie)

 ster-beeldmerk Hebt u in uw organisatie balans gevonden? Een op Pentalogie gebaseerde analyse geeft inzicht in de huidige status van uw organisatie, waar blokkades zitten en waar juist sterke verbindingen zijn ontstaan. U krijgt gereedschappen aangereikt om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht in eigen vaardigheden, mogelijkheden en valkuilen. Dit zorgt voor meer begrip en een verbeterde samenwerking. Met Tarotkaarten als hulpmiddel helpen we elke deelnemer op weg naar zelfontwikkeling.

 

3. Vitaliteit

 ster-beeldmerk Deelnemers aan deze workshop leren meer over hun persoonlijke kwaliteiten, ontwikkelgebieden en mogelijkheden, zowel in de werksfeer als in het persoonlijk leven. Met Tarotkaarten zoeken we welke negatieve gemoedsgesteldheid de vitaliteit ondermijnt. Na een theoretische inleiding over de betekenis van Tarot en Tarotkaarten in relatie tot geestelijke en lichamelijke vitaliteit, werken we met leggingen en praktijkoefeningen uit de Ismakogie aan eigen heelwording.

 

4. Intervisietraining

 ster-beeldmerk Intervisie is een methode waarbij collega’s in een vertrouwelijke omgeving werken aan de persoonlijke versterking van hun professionele vaardigheden. Het gaat dan niet om technische verbeteringen van het vakmanschap, maar om het versterken van het persoonlijk functioneren, waarin iedereen sterke en aarzelende kanten bezit. Wij maken gebruik van algemeen bekende technieken rond intervisie en daarnaast van het middel Tarot, dat in de bestaande opleidingen niet of nauwelijks wordt gehanteerd, maar dat juist voor intervisie als bruikbare aanvulling kan worden ingezet.

 

5. Teambuilding

 ster-beeldmerk Na individuele gesprekken tussen medewerkers van de Ster, werkgever en medewerkers van de organisatie, ontdekken deelnemers aan deze workshop met Tarotkaarten waar verstoringen in het teamwork optreden. Zij leren hoe individuele persoonlijke kwaliteiten bijdragen aan de kwaliteit van het team en hoe zij met haperingen kunnen omgaan. Wat zijn de mogelijke verbeterpunten en hoe kunnen teamvaardigheden getraind worden? Duidelijke afspraken over de toekomst zijn het resultaat.

 

6. Communicatie (GROW, SMART en Schaalvragen)

 ster-beeldmerk Door communicatietechnieken als GROW (Goal – doel, Reality – stand van zaken, Options – mogelijkheden, Will – actieplan), SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en Schaalvragen (ontwikkeling op een schaal van 1 tot 10) te combineren met kennis over Tarot krijgen deelnemers aan deze workshop verrassende nieuwe inzichten, omdat op intuïtieve wijze geput kan worden uit onbewuste innerlijke bronnen. Tijdens deze dag onderzoeken de deelnemers hun communicatie op het vlak van stijl en effectiviteit.

 

7. Communicatie (Transactionele Analyse)

 ster-beeldmerk De effectiviteit van iemands communicatie wordt bepaald door gebeurtenissen die tijdens de kinderjaren hebben plaatsgevonden. Strategieën uit die eerste jaren worden steeds weer toegepast, ook als dat tot pijn en mislukking leidt. In deze workshop onderzoeken deelnemers effectiviteit van hun communicatie op basis van Transactionele Analyse. Daarbij worden Tarotkaarten als hulpmiddel gebruikt.

 

8. (Geweldloze) communicatie

 ster-beeldmerk De boze woorden die mensen gebruiken in conflictsituaties komen voort uit machteloosheid. Geweldloze communicatie (Marshal Rosenberg) laat uw medewerkers zeggen wat ze willen en laat ze horen wat een ander bedoelt. Dit leidt tot communicatie waarmee men zichzelf en een ander niet tekort doet. Deze workshop leert uw medewerkers op een ontwapenende, doeltreffende en verbindende manier te communiceren. Tarotkaarten worden hierbij als hulpmiddel gebruikt om inzicht te krijgen in de eigen communicatie.

 

9. De kunst van het vragen stellen

 ster-beeldmerk Deelnemers aan deze workshop ontdekken samen en individueel het belang van vragen stellen. Zo krijgen ze de kennis om op een open, eerlijke en onbevooroordeelde manier met anderen (en met zichzelf?) te communiceren. Met oefeningen aan de hand van Tarotleggingen leren ze vragen te stellen die de ander uitnodigen om door te gaan met zijn of haar verhaal en te kijken naar de eigen, niet altijd heldere gevoelens, angsten en vooroordelen. Uw medewerkers zullen ervaren hoe lastig het is eigen ideeën zo lang mogelijk bij zich te houden en een open luisterhouding aan te nemen.

 

10. Het Vierkant van Saturnus

ster-beeldmerk Het Vierkant van Saturnus geeft inzicht met welke talenten wij op aarde gekomen zijn en wat in dit leven onze levensopdracht is. Maar vooral wijst het ons de weg die wij mogen en kunnen volgen om onze levensopdracht te vervullen. De cursus bestaat uit een inleiding over de herkomst en de betekenis van het Vierkant van Saturnus. Aan de hand van de geboortedatum, leren we het persoonlijk vierkant (de Kabbalistische horoscoop) te maken van onszelf en anderen. De 9 getallen van het vierkant geven samen met de geboortedatum elk een specifieke levenskwaliteit aan. Voor bedrijven gebruiken wij de formele oprichtingsdatum.

 

11. Intuïtie en spel, ontdekken met Voyager Tarot

 ster-beeldmerk In deze workshop worden bestaande zelfinzichten, vaardigheden en mogelijkheden naast valkuilen onder de loep genomen met het hulpmiddel Voyager Tarot, waarop rijke collages van afbeeldingen de intuïtie triggeren. De deelnemers krijgen op een laagdrempelige, speelse en effectieve manier helderheid over nuances en onderbewuste processen die een rol spelen in levensopvattingen en keuzemomenten. Het kan deelnemers duidelijkheid geven over het functioneren in relatie tot anderen en tot zichzelf. Waarom spelen bepaalde problemen in het leven een dominante rol en hoe kan men hierop het beste reageren?

 

12. Conflictbemiddeling/mediation

 ster-beeldmerk Om een verstoorde werkrelatie te herstellen moet de angel uit het conflict worden gehaald zodat partijen elkaar weer gaan vertrouwen. Toepassing van de Tarot kan knelpunten boven water krijgen en deelnemers op een dieper niveau met elkaar laten communiceren. Na een theoretische inleiding over conflictbemiddeling/mediation en achtergronden van Tarot krijgen deelnemers aan deze workshops inzicht d.m.v. Tarotleggingen die bij conflictbemiddeling/mediation (kunnen) worden toegepast. Bij conflicten in de werksfeer kan een mediationsessie onderdeel zijn van de workshop.

 

13. Bedrijfsanalyse

 ster-beeldmerk Wie, wat, waar, was, ben ik of mijn bedrijf en wat zijn de toekomstige perspectieven?
Leer de authentieke waarden en de onbewuste krachten binnen uw organisatie kennen. Welke waarde kunt u toevoegen aan uw bedrijfsvoering? En welke strategieën passen daarbij? Deze workshop geeft deelnemers meer inzicht over zichzelf en de organisatie. Na een inleiding over herkomst en betekenis van de Tarot, volgen praktijkoefeningen om bovengenoemde aspecten, met de focus op het bedrijf of de instelling, te belichten.

 

Algemene informatie

Gebruikte tools in de workshops

Contact / offerte aanvragen