Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording: start op 16 september 2023

Docent : Elly Spronk

 

(Toegang tot  jaar 2 van de beroepsopleiding). Start: 16 september 2023

De Tarot…

Is een poging om alle aspecten van het totale mens-zijn te beschrijven.

De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven onze levensweg om te worden wie we (kunnen) zijn.

Als er iets is dat we van de Tarot kunnen leren, dan is dat het besef dat we multidimensionale wezens zijn. Niets goddelijks, dierlijks of menselijks is ons vreemd.

Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden.De Tarot nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en te zien wat is.

De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen “goede” of “slechte” kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol vertrouwen zijn reis begint.


Wat gaan we doen?

In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw “wezenskaart” is en in welk groeiproces jij op dit moment zit.

We werken deze dagen alleen met de 22 kaarten van de Grote Arcana.

Zij symboliseren zeer krachtige archetypen van mensen, deugden en gemoedstoestanden.

Er zit een logisch verhaal in de ontwikkeling van de mens.

Het boek van de tarot is losbladig, wat betekent dat voor ieder mens de volgorde van de kaarten en dus van de gebeurtenissen en ervaringen in zijn leven anders zijn.

Inhoudelijk zullen wij ons vooral bezighouden met de getallensymboliek en de inwijdingsweg die ons getoond wordt door de 22 kaarten van de Grote Arcana. Deze kaarten geven de niveaus van het menselijk bewustzijn weer, vanaf de eerste dageraad van het bewustzijn, het eerste ontwaken, tot aan het Goddelijke Al-Bewustzijn, de eenheid met het Goddelijke beginsel dat in elk mens aanwezig is.

In elke les zullen wij ook praktisch met de kaarten werken.

Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de Kleine Arcana

In 6 lesdagen gaan we werken met de vier elementen:

–     Vuur/staven                –           Aarde/Pentagrammen

–     Lucht/Zwaarden        –           Water/Bekers

Ook de 16 kaarten van de Hofhouding komen met hun veelzijdigheid aan bod.

1 lesdag wordt er gewerkt met de astrologische verbindingen in de Tarot.

1 lesdag wordt er gewerkt met de numerologische verbindingen in de Tarot

Het professioneel leggen van het Keltisch Kruis, wordt in deze lesdagen geoefend.

Benodigdheden:

– Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling, Elly Spronk € 25,00

– 1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen)

– Reader kaartbeschrijvingen Grote Arcana: € 25,00

– Reader kaartbeschrijvingen Hofhouding, elementen en Kleine Arcana: € 25,00

Duur:          14 lesdagen (zaterdagen en zondagen)

Tijdstip:      11.00 uur tot 17.00 uur

Plaats:        De Wielder, Dorpsstraat 3 te Etten

Kosten:       € 1195,00             Betaling per dag  €  90,00 is mogelijk (14x).

Voor meer informatie en/of aanmelden:

Elly Spronk

Industrieweg 80

7061 AV Terborg

Tel.: 0315-323643

 

Data:

16-09-2023, 30-09-2023, 14-10-2023, 28-10-2023, 11-11-2023, 25-11-2023,

09-12-2023, 20-01-2024, 17-02-2024, 16-03-2024, 13-04-2024, 11-05-2024,

15-06-2024, 29-06-2024

 

Inschrijfformulier: Inschrijfform Tarot en Bewustwording 2023 2024