Gebruikte tools in de workshops

In ons aanbod van de workshops wordt gebruik gemaakt van onderstaande ‘tools’. Onze ervaren docenten hebben jarenlang ervaring in het bedrijfsleven, advisering en coaching. De symboliek in onderstaande tools kan sterk bijdragen aan het verkrijgen van scherper inzicht in complexe situaties.

 

Tarot

Tarot is een filosofisch universeel wijsheidsboek, een losbladige weergave van een spirituele levensvisie, mens en wereldbeeld, verbonden met alle religies. De afbeeldingen op Tarotkaarten noemt men in de psychologie van Carl Jung Archetypen. Het zijn symbolische voorstellingen die spiegelen wat in het onderbewustzijn van mensen aanwezig is. De energie van dat moment trekt de kaart aan waarvan de symboliek overeenkomt met de energie van de vragensteller. De kaarten geven zelfinzicht en helpen de weg naar zelfontwikkeling te vinden. Het is een hulpmiddel om meer inzicht in specifieke situaties te krijgen. Bewustwording van wat er in het onderbewustzijn speelt, helpt om de juiste keuzes te maken. Wij maken hierbij gebruik van verschillende Tarotspellen, zoals Rider-Waite en Voyager-Tarot.

 

Pentalogie

Pentalogie geeft een beeld over persoonlijkheid en karakter, gebaseerd op getallenwijsbegeerte. Net als woorden hebben ook getallen een bepaalde betekenis. Door de getallen van een geboortedatum om een pentagram in te tekenen kun je diverse karaktertrekken ontdekken, zien waar er blokkades zitten of waar er juist sterke verbindingen aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Pentalogie legt talenten en zwakten bloot en vertelt waarom iemand telkens last heeft van dezelfde struikelblokken.

 

Kleurenleer van Goethe

Volgens de Kleurenleer van de Duitse schrijver en natuurwetenschapper Goethe is er een relatie tussen de voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen. Er zijn twee basiskleuren: hemelsblauw (cyaan) en geel. Geel wordt door intensivering rood, terwijl blauw in violet verandert. We spreken daarbij over warme of koude kleuren. Kleuren ontstaan volgens Goethe door de wisselwerking van licht en donker. Goethe luisterde bij de ontwikkeling van zijn kleurenleer ook veelvuldig naar kunstschilders, hoe zij de kleuren (psychologisch) hebben ervaren. Als mensen met elkaar leven in bijvoorbeeld een gezin of samenwerken op een afdeling, is het belangrijk om te kijken of er tussen deze mensen onderling een ‘kleurharmonie’ is. Een te weinig of een teveel aan kleuren kunnen we compenseren door complementaire kleuren toe te voegen door bijvoorbeeld voeding, kleding, aankleding van ons huis, bedrijf enz. Deze complementaire kleuren bestaan uit rood, blauw, geel en groen.

 

Ismakogie

Ismakogie is een bewegingsleer waarbij kleine oefeningen een kettingreactie in de spieren in gang zetten. Met Ismakogie lukt het om spieren die we dagelijks verwaarlozen, te activeren. Ismakogie richt zich op ons bewegingsapparaat in het dagelijkse leven. De oefeningen, of beter gezegd bewegingen, kunnen overal tijdens dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd. Professor Anne Seidel (1900 –1997) ontdekte tijdens haar studie anatomie en fysiologie aan de universiteit van Wenen de wonderlijke samenhang tussen verschillende spieren en de invloed op het functioneren van het hele lichaam.

 

Vierkant

Iedere planeet heeft een vierkant, maar Saturnus heeft het meest magische. Dit vierkant gaat over onze levenslessen. Het verschaft ons inzicht over de talenten waarmee wij op aarde zijn gekomen en wat nu in dit leven onze levensopdracht is, maar vooral zal het ons de weg wijzen die wij mogen/kunnen volgen om onze levensopdracht te vervullen. We gebruiken hiervoor de cijfers van onze geboortedatum. Het geeft zicht op het plan van de Ziel. Wat kom je hier doen, ontdekken, leren, ervaren en/of rechtzetten en wat bracht je mee aan bagage voor je reis? Je kunt dan meewerken met wat de bedoeling is, in plaats van je ertegen te verzetten. Daardoor kun je meer vreugde gaan ervaren en jouw levensbestemming vorm geven.